கோழைகளுக்கு மத்தியில் எம் காளைகளை காக்க, உலகம் வியக்கும் ஒரு உன்னதப்போரை அன்று மெரினாவில் நிகழ்த்திய என் தமிழ் இளைஞர் படை இன்று மிச்சர் சாப்பிடும் அவல நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுவிட்டனர். எந்த ஒரு அரசியல் சாயமும் இல்லாமல் எம் தமிழ் கலாச்சாரத்தை காக்க நாம் படையெடுத்தபோது புல்லரிக்கத்தான் செய்தது. அர்ரே மதராஸி என்று கேலியாக பார்த்த மொத்த வடமாநிலமும் சபாஷ் என்று கூறிய நேரம் அது. அரசியல் என்றால் என்ன, அரசியல்வாதி யார் என்பதை எல்லாம் வெறும் […]

1 :: What is JavaScript? JavaScript is a general-purpose programming language designed to let programmers of all skill levels control the behavior of software objects. The language is used most widely today in Web browsers whose software objects tend to represent a variety of HTML elements in a document and the document itself. But the […]

  What’s relationship between JavaScript and ECMAScript? – ECMAScript is yet another name for JavaScript (other names include LiveScript). The current JavaScript that you see supported in browsers is ECMAScript revision 3. What are JavaScript types? – Number, String, Boolean, Function, Object, Null, Undefined. How do you convert numbers between different bases in JavaScript? – […]